Na našej včelej farme sa mamina s tatinom starajú o viac ako sto úľov. A práve vďaka nim a naším usilovným včelám vám vieme priniesť širokú paletu rôznorodých slovenských medov. Ja zasa lietam po svete a hľadám výnimočné medy, z rastlín a stromov, ktoré u nás nerastú.